NAŠE VIZE

SPECIALIZACE
výhradně v oboru interní medicíny psů a koček s důrazem na medicínu založenou na důkazech
PÉČE
vycházející z principu state of the art využívající nejnovějších poznatků a nejmodernějších metod
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
plně zohledňující potřeby pacienta a preference majitele
V čem je přístup VetInternist odlišný od jiných referenčních pracovišť?
1. úzká specializace
 • řešíme pouze případy z oboru interní medicíny psů a koček; orientujeme se zejména na chronické případy, u kterých dosud provedená vyšetření a zákroky nevedly k uzdravení nebo vedly pouze k částečnému zlepšení stavu
 • naší snahou není vytvářet konkurenční prostředí, ale díky zkušenostem a kontaktům nabízet v ČR jinak nedostupné možnosti
 • abychom měli prostor pro referované případy, nevěnujeme se preventivní medicíně ani rutinní klinické praxi
2. nezávislá spolupráce
 • je-li indikován expertní druhý názor (second opinion) nebo specializované vyšetření, které je dostupné pouze na několika pracovištích na světě, zařídíme je
 • abychom udrželi co nejvyšší standard, nedisponujeme vlastním diagnostickým zázemím, ale využíváme zcela nadstandardního zázemí pracovišť úzce profilovaných pouze na určité spektrum vyšetření
3. otevřená komunikace
 • v medicíně existuje vždy několik cest, z nichž každá má své plusy i mínusy, našim cílem je Vám vše vysvětlit a představit Vám optimální postup
Co mohu očekávat od „state of the art“ přístupu?
 • Podrobná analýza dosud provedených vyšetření
 • Důkladné klinické vyšetření a revize výsledků laboratorních testů
 • Naplánování individualizovaného diagnostického postupu
 • Terapeutické doporučení s další úpravou na základě finální diagnózy
 • Vyhodnocení prognózy a návrh dalšího managementu pacienta (způsob a frekvence kontroly terapie)
O nás

O NÁS

MVDr. Václav Ceplecha, Ph.D., MRCVS
interní medicína malých zvířat

Interní medicínou malých zvířat se zabývám od svého absolvování FVL VFU Brno.
Mým hlavním odborným zájmem je gastroenterologie, hepatologie včetně endoskopicky asistované diagnostiky.

vzdělání

2013                            Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, MVDr.
2019                            Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ph.D.
pracovní zkušenosti

1/2020-dosud            odborný konzultant
2/2019-11/2019            odborný asistent, odd. vnitřních chorob Kliniky chorob psů a koček, VFU Brno
2013-2019                    veterinární lékař/asistent, odd. vnitřních chorob Kliniky chorob psů a koček, VFU Brno
studijní pobyty

2015                            Small Animal Hospital, Purdue university, USA
2016                            U-Vet Animal Hospital, University of Melbourne, Austrálie
2019                            Davies Veterinary Specialists, Hitchin, UK
členství

2019                            Royal College of Veterinary Surgeons, MRCVS
2019                            Society of Comparative Hepatology
vybraná přednášková činnost (zahraničí)

Are B-symptoms more reliable prognostic indicators than substage in canine peripheral T-cell lymphoma? (oral presentation, co-author) VCS Annual Conference, Houston, TX, USA. October 17-19, 2019
Leukocyte ratios as prognostic indicators in canine peripheral T-cell lymphoma. (poster presentation, co-author) European Canine Lymphoma Network Meeting, Lugano, Switzerland. June 22, 2019
Evaluation of AST/ALT ratio and AST to platelet ratio index in dogs with hepatobiliary disease. (oral presentation, presenting author) ACVIM Forum. Phoenix, AZ, USA. June 6, 2019
Hyaluronic acid and TGF-beta – Useful biomarkers of hepatic fibrosis? (poster presentation, presenting author) 42nd WSAVA/23rd FECAVA eurocongress, Copenhagen, Denmark. September 25–28, 2017
White bile syndrome in a Dachshund. (poster presentation, presenting author) 42nd WSAVA/23rd FECAVA eurocongress, Copenhagen, Denmark. September 25–28, 2017
Noninvasive biomarkers of hepatic fibrosis in dogs. (oral presentation, presenting author) U-Vet Werribee Animal Hospital (University of Melbourne), Melbourne, VIC, Australia. November 22, 2016
Update on diagnosis and treatment of feline trichomonosis. (oral presentation, presenting author) Purdue university, West-Lafayette, IN, USA June 16, 2015
vybraná přednášková činnost (ČR)

Hepatopatie jako obraz endokrinopatií. 5. kongres Veterinární asociace klinické patologie a onkologie, Noem Arch, Brno, CZ. 7. 12. 2019
Diferenciální diagnostika vaskulárních onemocnění jater. Veterinární medicína pro praxi, Rudolfova galerie, Praha, CZ. 25. 5. 2019
Přístup k pacientovi s chronickou hepatitidou. Veterinární medicína pro praxi, Rudolfova galerie, Praha, CZ. 25. 5. 2019
Diagnosticko-terapeutický přístup k pacientovi s chronickým průjmem. Laboklin konference, Hotel Golf Praha/Noem Arch Brno, CZ. 22. – 23. 2. 2019
Klinický přístup k diagnostice život ohrožující anémie. 4. kongres Veterinární asociace klinické patologie a onkologie, Noeam Arch Brno, CZ. 8. 12. 2018
Diagnostika onemocnění jater u koček. Veterinární medicína pro praxi, Míčovna Pražského hradu, Praha, CZ. 20. 5. 2017
Diferenciální diagnostika onemocnění GIT. Veterinární medicína pro praxi, Míčovna Pražského hradu, Praha, CZ. 21. 5. 2016
vybraná publikační činnost (vědecké publikace)

Jaffey, J.A., Pavlick, M., Webster, C.R., Moore, G.E., McDaniel, K.A., Blois, S.L., Brand, E.M., Reich, C.F., Motschenbacher, L., Hostnik, E., Su, D., Lidbury, J.A., Raab, O., Carr, S.V., Mabry, K.E., Fox- Alvarez, W., Townsend, S., Palermo, S., Nakazono, Y., Ohno, K., VanEerde, E., Fieten, H., Hulsman, A.H., Cooley-Lock, K., Dunning, M., Kisielewicz, C., Zoia, A., Caldin, M., Conti-Patara, A., Ross, L., Mansfield, C., Lynn, O., Claus, M.A., Watson, P.J., Swallow, A., Yool, D.A., Gommeren, K., Knops, M., Ceplecha, V., de Rooster, H., Lobetti, R., Dossin, O., Jolivet, F., Papazoglou, L.G., Pappalardo, M.C.F., Manczur, F., Dudás-Györki, Z., O’Neill, E.J., Martinez, C., Gal, A., Owen, R.L., Gunn, E., Brown, K., Harder, L.K., Griebsch, C., Anfinsen, K.P., Gron, T.K., Marchetti, V., Heilmann, R.M., Pazzi, P. and DeClue, A.E. Effect of clinical signs, endocrinopathies, timing of surgery, hyperlipidemia, and hyperbilirubinemia on outcome in dogs with gallbladder mucocele. Veterinary Journal, 2019; 251:105350.
Hribova, B., Ceplecha, V., Řeháková, K. et al. Causes of lower urinary tract disease in Czech cat population. Acta Veterinaria, 2019; 88(04):433-441.
Ceplecha, V. (2019) Noninvasive biomarkers of Liver Fibrosis in Dogs (Doctoral dissertation). University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic.
Ceplecha, V., Rehakova, K., Lendon, C. et al. Hyaluronic acid and TGF-β1 in dogs with hepatobiliary diseases. Acta Veterinaria, 2018; 87(03):231-240.
Ceplecha, V., Svobodova, V., Lendon, C. et al. A survey of feline trichomonosis suggests a low incidence of Tritrichomonas blagburni among cats in the Czech Republic. Veterinární medicína, 2017; 62(05):269-273.
Ceplecha, V., Svoboda, M., Cepicka, I. et al.: InPouch TF- Feline medium is not specific for Tritrichomonas foetus. Veterinary Parasitology, 2013; 196(3-4):503- 505.
vybraná publikační činnost (odborné publikace)

Ceplecha, V., Proks, P., Řeháková, K. Etiopatogeneze, diagnostika a léčba jaterní fibrózy u psů. Veterinární klinika, 2020; 17:33-40.
Ceplecha, V., Řeháková, K., Hřibová, B. et al. Klinická manifestace lymfomu. Veterinární klinika, 2019; 16:22-30.
Řeháková, K., Škor, O., Ceplecha, V. et al. Role cytologického vyšetření u pacienta s lymfomem: malý krůček pro klinika, velký skok pro pacienta. Veterinární klinika 2019; 16:14-22.
Černá, L., Řeháková, K., Ceplecha, V. et al. Trombocytární indexy – víc než jen zkratky v hemogramu. Veterinářství 2019; 69:568-573.
Hřibová, B., Ceplecha, V., Proks, P. et al. Protein-losing nefropatie – review a případová studie. Veterinářství 2018; 68(12):838-847
Řeháková, K., Ceplecha, V., Raušerová, L. et al. Biochemický profil septické efuze u psů a koček – lze nahradit cytologa? Veterinářství 2018; 68(1):16-20.
NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Protože „slova hýbou, příklady táhnou“ zde uvádíme jeden z příkladů, jak postupujeme:
Pětiletá fenka byla referována s podezřením na lymfom na základě cytologického vyšetření a průtokové cytometrie z mízních uzlin. Půl roku před konzultací byla u ní provedena laparotomie pro podezření na septickou peritonitidu s nálezem útvaru v mezenteriu. Fence byla na 14 dní nasazena antibiotika, po kterých došlo k výraznému zlepšení. Od té doby se však opakovaly epizody slabosti a apatie, které pod vlivem opakované antibiotické léčby vždy částečně ustoupily a po jejím přerušení se opět objevily. Pacientka byla referována z důvodu výrazného zhoršení klinického stavu, s doporučením nasadit kombinovaný chemoterapeutický protokol.

Při (1) klinickém vyšetření vykazovala fenka výraznou apatii, slabost a neochotu k pohybu.
Na základě (2) revize výsledků již provedených laboratorních analýz (včetně druhého názoru na výsledky cytologického vyšetření a průtokové cytometrie) bylo vysloveno podezření na závažný chronický zánětlivý proces. Abychom si podezření potvrdili a zjistili rozsah onemocnění, (3) odebrali jsme vzorky krve pro rutinní laboratorní vyšetření doplněné o některé další analýzy (morfologické vyšetření krevního nátěru, elektroforézu séra) a (4) indikovali ultrasonografické/rentgenologické vyšetření hrudníku a dutiny břišní. Vzhledem k závažným nálezům jsme (5) provedli cytologické vyšetření jater a sleziny a laboratorní vyšetření efuzevýsledky potvrdily zánětlivý proces. Majiteli jsme proto (6) doporučili chirurgickou revizi dutiny břišní s odběrem jaterní biopsie pro mikrobiologické a specializované histopatologické vyšetření (USA). Současně jsme (7) na druhý histopatologický názor zaslali tkáň mezenteriálního útvaru odebraného veterinárním lékařem před 6 měsíci.
Po (8) komplexním posouzení všech doposud provedených vyšetření a v průběhu čekání na výsledky histopatologické analýzy byla pacientce rozšířena antibiotická terapie a nastavena další podpůrná léčba. Histopatologické vyšetření provedené v referenční laboratoři specializované na jaterní onemocnění prokázalo na základě doplňujících analýz ve veterinární medicíně zcela raritní nález – intraabdominální botryomykózu. Toto bakteriální onemocnění vyžaduje dlouhodobou medikaci (řádově po dobu několika měsíců) cílenou antibiotickou terapií.
Fenka nyní po šesti měsících od druhé operace nevykazuje žádné klinické obtíže a chystá se na kontrolní CT vyšetření.
PTÁTE SE NÁS

PTÁTE SE NÁS

Podle jakých kritérií jsou vybíráni klienti? Je potřeba doporučení od veterinárního lékaře?
 • jediným kritériem je předpoklad internistického případu, pacient nemusí být referován veterinárním lékařem, majitel se může objednat na konzultaci sám
Řada vyšetření již byla provedena. Proč je nutné je opakovat?
 • studie z humánní medicíny ukazují, že původní diagnóza je u víc než 80 % pacientů na základě druhého názoru upravena, přičemž až každý pátý pacient získá diagnózu zcela odlišnou
 • second opinion proto doporučujeme u všech pacientů, kde:
  • nedochází ke klinickému zlepšení
  • byla stanovena onkologická diagnóza
  • bylo zjištěno zcela raritní onemocnění
  • byl doporučen invazivní chirurgický zákrok
 • i „pouhé“ potvrzení původního názoru má smysl; významně zvyšuje pravděpodobnost správné diagnózy a vy můžete mít dobrý pocit, že jste udělali maximum
Proč využíváte služeb zahraničních laboratoří? Na základě jakých kritérií je vybíráte?
 • kvalita výsledků se odvíjí od citlivosti a přesnosti použitých metod a zkušeností odborného personálu
 • partnerská pracoviště vybíráme na základě předpokládaných diagnóz – každé z pracovišť, se kterým spolupracujeme, se specializuje na jiná onemocnění
 • v rámci dané instituce adresujeme vzorky kolegům podle jejich odborné specializace
 • některé analýzy nejsou v Evropě zatím komerčně dostupné (např. sekvenování další generace, FISH)
Jak dlouho se čeká na provedení potřebných vyšetření a stanovení diagnózy?
 • u všech laboratorních analýz je doba vyšetření srovnatelná nebo kratší než u komerčních laboratoří v ČR
S jakými pracovišti spolupracujete?
RTG/USG/CT/MRI – MVDr. Pavel Proks, Ph.D., vedoucí Odd. zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček VFU Brno
cytologická vyšetření, rutinní lab. vyšetření krve, příp. dalších tekutin – MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D., vedoucí Klinické laboratoře pro malá zvířata VFU Brno
histopatologická a další vyšetření odebraných vzorků provedená specialisty zaměřenými na daný problém (onkologie – lymfoproliferativní onemocnění – lymfom, leukémie; onemocnění jater; onemocnění gastrointestinálního traktu; onemocnění ledvin; onemocnění žláz s vnitřní sekrecí – endokrinopatie; onemocnění kůže atp.)
Evropa
USA
a další
Co když zjistíte u pacienta onemocnění, na které nejste specializovaní?
 • doporučíme/zajistíme Vám některého z našich kolegů působících v ČR nebo v zahraničí
Snažíte se stanovit diagnózu za každou cenu?
 • nikoliv, snažíme se vyhnout stavu, kdy je získávání diagnózy provázeno zatížením pacienta ve vyšší míře než je nutné, tj. „přediagnostikování“ a s ním souvisejícímu „přeléčení“, tedy použití pro pacienta nadbytečné medikace
Pacienti

PACIENTI

Níže Vám uvádíme příklad vybraných pacientů, u nichž stanovení finální diagnózy mělo zásadní vliv pro terapii/přístup k pacientovi.

KIKA, yorkshirský teriér

hlavní nález: dlouhodobé zvýšení jaterních parametrů
původní diagnóza: vakuolární hepatopatie (velmi nespecifické metabolické onemocnění jater)
finální diagnóza (druhý názor na specializovaném pracovišti): portální hypoplazie portální cévy (vrozená cévní anomálie jater)

MURO, evropská krátkosrstá kočka

anamnéza: nechutenství
původní diagnóza: onemocnění parodontu
finální diagnóza: závažná lymfoplasmocytární cholangiohepatitida (zánět jater a žlučových cest)

EDDIE, americký kokršpaněl

hlavní nález: výrazné vylučování bílkoviny močí
původní diagnóza: nespecifické onemocnění ledvin s doporučením renální diety
finální diagnóza (na specializovaném pracovišti): membranózní glomerulonefritida vyžadující imunosupresivní terapii

MIMIN, evropská krátkosrstá kočka

anamnéza: chronické intermitentní zvracení
bez diagnózy
finální diagnóza: vrozená hiátová hernie typu I (skluzná) vyžadující specifický krmivový management a podpůrnou léčbu

TONI, rhodéský ridgeback

anamnéza: útvar v oblasti lopatky po úrazu
původní diagnóza: hemangiosarkom (agresivní zhoubný nádor krevních cév)
finální diagnóza: zánět s tvorbou granulační tkáně, krvácením a nekrotizací (proces v hojení) 
OBJEDNÁNÍ NA KONZULTACI

KONTAKT

!!! Konzultace pozastaveny !!!
V případě dotazů/zájmu o konzultaci nás prosím kontaktujte pomocí kontaktního formuláře nebo na emailu ceplecha@vetinternist.cz.
Spojíme se s Vámi co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy.